Probus Nijmegen Drusus

Het doel van Probus Nijmegen Drusus is het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieve mannen en vrouwen die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Bindende elementen vormen: onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning.

De bijeenkomsten worden gehouden op de eerste en derde donderdag van de maand, van 11:30 uur tot 14.00 uur. Er wordt na drankje en lunch een lezing of presentatie verzorgd door eigen clubleden of uitgenodigde gastsprekers.
Plaats van bijeenkomst is Hotel Val Monte te Berg en Dal.
Daarnaast worden er  excursies georganiseerd voor leden en partners.

‘Probus’ is een acroniem van Professional and Business.

Probus Nijmegen DRUSUS, opgericht op 21 januari 1993,  is een van de 10 Probusclubs in de regio Nijmegen.